top of page
סדרה 900 תחליפי אטם

תחליפי אטם אנאירוביים לאגנים

GASKET REPLACER

סדרת דבקים אנאירוביים מתוצרתHERNON, אשר באה להחליף את טכנולוגיית האטם במובנה באגנים ומשטחים, דבק אנאירובי צמיג במצב ג'ל מוכן לשימוש אשר מתמצק בטמפרטורת חדר כאשר הוא מושם בין שני משטחים מותאמים.

 

לאחר מיצוק סופי של הדבק נוצר אטם אחיד שכבה, קשיח \ גמיש לפי בחירת סוג האטם אשר עמיד בסולבנטים, מינרליים וסביבת טמפרטורה משתנה.

סדרת דבק זו אינה מכילה סולבנטים ולכן אינה מתכווצת \ מתרחבת לאחר מיצוק, כתוצאה מכך הנה עמידה בפני תופעות כגון התפצלות, מתיחת חומר, שחיקה או רפיון.

סדרה 900

bottom of page