top of page
סדרה 700 דבקי אולטרא 

סדרה 700

דבקי UV

דבקי אולטרא סגול

סדרת דבקי אולטרא סגול של חברת HERNON מציעה מגוון נרחב של דבקים לצרכיי ציפוי ומבנה.

כל הדבקים המוצגים בטבלה ניתנים למצוק בעזרת קרן אולטרא סגול בעלת טווח  365nm אולם ישנם מספר דגמים אשר ניתנים למצוק מלא גם בעזרת פריימרים ואנרגיית חימום בתנור וזאת בנוסף לקרינת האולטרא סגול.

דגמים מיוחדים כגון HERNON 787  ודגםHERNON 752  ניתנים למיצוק בעזרת קרן אולטרא סגול בעלת תדר נמוך – 395 nm המוכר גם בשמו המקצועי "BLACK LIGHT", דבקים אלו יתמצקו באופן איטי יותר מאשר בקרן אולטרא חזקה וטווח מילוי מרווח יהיה נמוך יותר.

bottom of page